فرآیند تولید ترمووود

چوبهای تیمار شده حرارتی یا اصطلاحاً همان ترمو وود چوبهایی هستند غالباً از گونه سوزنی برگ مانند کاج که با گذراندن پروسه تولیدی حساس تا دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد حرارت دیده اند و با خارج شدن کلیه صمغ چوب و کاهش رطوبت تا ۶ درصد باعث کاهش جذب رطوبت و ثبات ابعادی چوب گردیده و ضمناً به علت خروج صمغ از چوب و نبود سلولز کافی عملاً غذای مناسبی برای حشرات چوبخوار و قارچ و باکتری نمی باشد و عموماً ترمووود بسیار محصول مناسبی برای استفاده در فضاهای بیرونی ساختمان می باشد.

Print Friendly, PDF & Email