1. از مهمترین تستهای ترموود تست جذب آب می باشد که البته باید بصورت وایپر و با بخار آب صورت پذیرد ولکن اجرای این تست به صورت غوطه ور نمودن نمونه در آب به مدت ۲۴ ساعت خیلی پایه علمی و عملیاتی ندارد.
  2. از مهمترین تستهای دیگر ترمووود می توان به تستهای ثبات ابعادی و پوسیدگی نیز اشاره کرد.

 

جهت اثبات این ادعا لطفا از نتایج تست ها و آزمون های محصول تولیدی این مجموعه در صفحه گواهینامه ها بازدید فرمایید.

Print Friendly, PDF & Email