پروژه نما بلوار فرهنگ

, ,

نوع پروژه: نما اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: مشهد بولوار فرهنگ کارفرما: جناب آقای مهندس ظهوریان سال اجرا: ۱۳۹۴

محصولات باغی

, ,

نوع پروژه: محصولات باغی اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: مشهد کارفرما: جناب آقای مهندس ظهوریان سال اجرا:۱۳۹۶

پروژه نما – هتل هما شماره ۱ مشهد

, ,

نوع پروژه: نما اجرا: شرکت آشیان در محل اجرای پروژه: مشهد - احمدآباد کارفرما: جناب آقای مهندس برزگر سال اجرا: ۱۳۹۶

زائرسرا بانک ملی

, ,

نوع پروژه: نیمکت اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: مشهد - قاضی طباطبایی کارفرما: بانک ملی سال اجرا: ۱۳۹۴

پروژه درب – مجتمع تجاری مروارید گوهرشاد

,

نوع پروژه: پروفیل درب و درب سرویس بهداشتی اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: پروژه مروارید گوهرشاد - مشهد- میدان جانباز کارفرما: جناب آقای مهندس بهرامیان سال اجرا: ۱۳۹۵

پروژه نما – مهندس عسکری

, ,

نوع پروژه: نما اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: مشهد بولوار بخارایی کارفرما: جناب آقای مهندس عسکری سال اجرا: ۱۳۹۵

پروژه نما – مهندس فرهنگ دوست

, ,

نوع پروژه: باغ بام اجرا: شرکت چوبسان شرق محل اجرای پروژه: مشهد بولوار هاشمیه کارفرما: جناب آقای مهندس مقربی سال اجرا: ۱۳۹۵

Load More Posts
Print Friendly, PDF & Email