توضیحات پروژه

نوع پروژه: نما

اجرا: شرکت آشیان در

محل اجرای پروژه: مشهد – احمدآباد

کارفرما: جناب آقای مهندس برزگر

سال اجرا: ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email