معایب چوب را بر حسب زمان ایجاد می کند و نوع ان به چند دسته تقسیم می شود :

اولین دسته معایب طبیعی چوب است که به جنس درخت محیط اطراف ان بستگی دارد و در ذیل به تفصیل به این نواقص اشاره می گردد:

. گره ها:گره عبارتست از اثر شاخه ای که در تنه ی درخت ایجاد می کند و به دو صورت گره زنده وگره مرده بر روی چوب دیده می شود.

الف) – گره زنده : در مورد گره های زنده چوب شاخه هنوز به ساقه هیچ گونه وابستگی نداشته ورنگ ان از رنگ چوب تیره تر است وچوب های سوزنی برگ نسبت به پهن برگان گره های بیشتری دارد.

ب) گره مرده :گره مرده حاصل از قطع شاخه ی درخت در گذشته یا خشک شدن در گذشته است که پس از گذشت چند سال درخت روی ان را می پوشاند.

گره زنده نسبتا مقاوم می باشد اما گره ی مرده مقاومت چوب را پایین می اورد ضمناً بسته به نوع بزرگی و کوچکی گره در چوب های پهن برگان و سوزنی برگان مقاومت های آن ها نیز تغییر می کند معمولا چوبهای درختام پهن برگ دارای گره کمتری در ساختار خود می باشند ولی این نقیصه در درختان سوزنی برگ به علت دارا بودن شاخ و برگ زیاد مشهود تر می باشدحال نکته اینجاست درست است

گره های چوب به عنوان یک نقیصه است که باعث کاهش کیفیت در چوب  مطرح می شود ولی ظاهری زیبا و طبیعی را القا می کند که اگر علی الخصوص در تولید ترمو وود دقت شود که با جداسازی مناسب صورت پذیرد و الوارهایی که دارای گره های مرده می باشند تولید نگردند طبیعتا این مهم باعث بالاتر رفتن کیفیت و پسند مشتریان می گردد.

شرکت چوبسان شرق با بازرسی صد درصدی تولید محصولات خود  سعی در انجام این مهم جهت هر چه بیشتر ارج نهادن به مشتری و ارزش آفرینی برای مشتریان خود دارد.

    Print Friendly, PDF & Email