مجموعه چوبسان شرق با همراهی و نظارت مدیران ارشد متخصص در صنعت چوب، همواره در پی تولید محصولات با کیفیت و کسب گواهی نامه های معتبر برای جلب رضایت و اطمینان شما مشتریان محترم خود می باشد.
در همین راستا با توجه به تصویب جدید سازمان ملی استاندارد ایران و انتشار شرایط و قوانین اخذ استاندارد چوب تیمار حرارتی شده، این شرکت در حال دریافت نشانن استاندارد ملی ایران و همچنین استاندارد بین المللی محصول CE برای محصولات تولیدی خود میباشد.

گواهینامه ها

چوبسان شرق

تولید کننده چوب تیمار حرارتی - H.T.WOOD
Print Friendly, PDF & Email