فرم نظرسنجی امور مشتریان چوبسان شرق

مشتری گرامی : هدف از طرح سوالات ذیل ارائه خدمات بهتر به منظور جلب رضایت شما می باشد.قطعا رهنمودهای شما پاسخگوی عزیز،در تحقق این هدف،بسیار موثر می باشد. قبلا از بذل توجه و صرف وقت ارزشمندتان سپاسگزاری می نماییم.
  • ابتدای پروژه - بعد از عقد قرارداد

  • پس از تحویل کالا

  • در حین اجرا - مرحله 1

  • در حین اجرا - مرحله 2

  • بلافاصله پس از پایان کار و تحویل آن

  • سه ماه پس از پایان کار و تحویل آن

  • شش ماه پس از پایان کار و تحویل آن

Print Friendly, PDF & Email