• ما خلاق ، بلند پرواز و آماده چالش ها هستیم!
  • آدرس
  • ایران، خراسان رضوی، مشهد
  • ایمیل واحد فروش
  • choobsunco [at] gmail.com

نمایندگان چوبسان شرق

نام نمایندگی نام مسئول شماره تماس آدرس ایمیل
نمایندگی 01
آقای.... 0513-12345678 مشهد،بلوار ابوذر choobsunshargh@gmail.com
  • آدرس
  • ایران، خراسان رضوی، مشهد
  • تلفن
  • ۰۵۱-۳۶۵۱۷۱۰۴
  • ایمیل
  • choobsunco [at] gmail.com