نکات کلیدی در مورد معایب چوب(قسمت دوم)

توسط | ۲۲ ام آذر ۱۳۹۶|دسته بندی ها: سایر|برچسب ها: , |

۲-نمو یا غیر مرکزی (بیرون مرکزی): در اثر عوامل محیطی مغز درخت به یک طرف از مقطع چوب ساقه منحرف شده ومغز ان ها در وسط تنه ی درخت قرار ندارد یک طرف درخت دارای الیاف باز و چوب زیاد وطرف دیگر دارای الیاف بسته وچوب کم وفشرده به هم می باشد علت رویدن غیر مرکزی [...]