یکی از راهکارهای جلوگیری از تغییرات ابعاد چوب که عموما در اواخر دهه نود میلادی توسعه یافته و از دهه اول هزاره اخیر به صورت تجاری به بازارهای جهانی راه یافته است، تیمار حرارتی آن در دمای بالاتر از ۱۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. این فرآیند که در حقیقت پیرولیز کنترل شده چوب در غیاب اکسیژن است با حذف گروههای آبدوست (OH) موجود بر روی مولکولهای مواد ساختمانی چوب (سلولز- همی سلولز و لیگنین )، باعث عدم جذب آب و در نتیجه تغییرات ابعادی چوب می شود. محیط واکنش با اکسیژن اندک از سوختن چوب در دمای بالای انجام فرآیند جلوگیری میکند. همچنین در طی این فرآیند، قندها و مواد فرار چوب تجزیه و تبخیر شده که باعث عدم مطلوبت دائمی چوب برای عوامل قارچی و حشرات چوبخوار می گردد و باعث افزایش بسیار زیاد دوام طبیعی چوب آلات تیمار حرارتی شده می شود.

پنج روش اصلی تیمار حرارتی چوب در جهان توسع یافته است: ترمو وود(Thermowood) در فنلاند، فرآیندهای Retification و Le-Bios در فرانسه، پلاتو در هلند و تیمار حرارتی در روغن (OHT) در آلمان.

در سه فناوری، از تکنیک تیمار حرارتی یک مرحله ای چوب استفاده شده است: Retification با اتمسفر نیتروژن، Le-Bios با اتمسفر بخار و OHT با استفاده از روغن داغ به عنوان عامل انتقال حرارت. فرآیند Thermowood شامل سه مرحله خشک کردن، تیمار حرارتی و خنک کردن- متعادل سازی است و تا ۷۲ ساعت طول می کشد.  فرآیند پلاتو شامل سه مرحله ترموهیدرولیز، خشک کردن و تثبیت، و سرانجام متعادل سازی است که تا ۷ روز به طول می انجامد.

فرآیند تیمار حرارتی چوب، همانگونه که قبلا اشاره شد، روشی نوین برای بهبود خواص چوب است.  در ایران شرکت چوبسان شرق برای اولین بار اقدام به طراحی ساخت تجهیزات تیمار حرارتی و تولید محصولات ترمو وود نموده است. در روش توسعه داده شده توسط متخصصین شرکت چوبسان شرق، با بهره گیری از نقاط قوت روشهای فنلاندی و فرانسوی، ضمن کاهش قابل توجه زمان تیمار (تا ۳۰% نسبت به روش متداول فنلاندی)، سعی گردیده تا با تکیه بر سطح دانش فنی داخلی و مزیتها طبیعی ایران، هزینه های طراحی، ساخت و عملیاتی فرآیند به حداقل خود کاهش یابند.

 به این منظور با الگو برداری از روش سه مرحله ای فنلاندی تولید ترمو وود، جهت استفاده از مزایای روش فرانسوی تیمار حرارتی با تزریق نیتروژن به فضای داخل دستگاه، ضمن کاهش قابل توجه میزان اکسیژن اتمسفر دستگاه با استفاده از یک روش ابتکاری انتقال حرارت، که در آزمونهای بعمل آمده اثر بخشی و کارآمدی آن کاملا به اثبات رسیده است. تیمار حرارتی چوب انجام خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email