در فضای سونا که بسیار گرم و مرطوب بوده و مستعد برای رشد قارچ ها و باکتریها می باشد استفاده از چوب ترمووود به عنوان چوب سونا بسیار بسیار مفید فایده بوده و در دراز مدت امکان شکل گیری قارچ تقریباً به صفر می رسد و جلوگیری از بوجود آمدن ظاهر بسیار نامطلوب کدر و یا بروز لکه های سیاه رنگ روی سطح چوب سونا می شود. لذا به جهت عمر طولانی تر و رعایت نکات بهداشتی قویاً توصیه می گردد از چوبهای ترموود به عنوان چوب سونا استفاده گردد تا دچار هزینه ای تعمیر و نگهداری آتی نگردیم. و عمر چوبهای ما طولانی تر بدون ترک خوردگی و ایجاد لکه های سیاه ناشی از شکل گیری قارچ و باکتری باشد.

Print Friendly, PDF & Email