تخصص ما تنها تولید چوب نیست.

مجموعه چوبسان شرق با ضمانت محصولات این مجموعه, علاوه بر تضمین کیفیت محصولات خود افتخار همراهی شما مشتریان محترم تا ۲۰سال را دارد. ضمانت کالا های این مجموعه شامل :

  • پیچیدگی، تاب برداشتن و شکاف خوردن محصول پس از نصب

  • حمله حشرات چوبخوار و انواع پوسیدگی های قارچی و باکتریایی

 

 همچنین کلیه محصولات پوشش یافته با رنگ های مورد تائید شرکت از تاریخ فروش در مقابل تغییر رنگ و پوسته شدن به مدت ۱۵ سال مشمول خدمات پس از فروش شرکت می گردد.

Print Friendly, PDF & Email