نوع محصول: چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – N10

ابعاد:  ۳۰۰*۲٫۲*۱۰٫۵
کاربرد:  نما- سونا- تابلو و …

نوع محصول: چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – N10

ابعاد: ۳۰۰*۲٫۲*۱۰٫۵و ۳۰۰*۱٫۸*۱۰٫۵
کاربرد:  نما- سونا- تابلو و …

نوع محصول: چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – N8

ابعاد:  ۳۰۰*۱٫۸*۸
کاربرد:  نما- سونا- تابلو و …

نوع محصول : چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – NL
ابعاد: ۳۰۰*۴*۴ و ۳۰۰*۴*۶
کاربرد:  جلو پنجره – نما – پرگولا و …

نوع محصول: چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – NW

ابعاد:  ۸*۵

کاربرد:  نما- سونا-  و …

نوع محصول : چوب ترمووود

نام محصول : H.T.Wood – ND
ابعاد: ۳۰۰*۵٫۵*۱۳
کاربرد:  چهارچوب درب مخصوصا سرویس های بهداشتی

Print Friendly, PDF & Email