توضیحات پروژه

نوع پروژه: باغ بام

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: تهران – سعادت آباد

کارفرما: جناب آقای شریف نژاد

سال اجرا: ۱۳۹۴

Print Friendly, PDF & Email